Umowa okazjonalna wynajem mieszkania

Maksymalny okres obowiązywania umowy wynosi 10 lat.. Ustawodawca zastrzegł przy tym, że maksymalny czas trwania tej umowy może wynosić 10 lat.. Umowa najmu okazjonalnego zostaje podpisana na dowolny, ustalony przez strony umowy okres, ale nie może on być dłuższy niż 10 lat.. W kwestii wypowiedzenia niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.. Zawarta w dniu ..…


Czytaj więcej

Umowa okazjonalna urzad skarbowy

"Dodatkowo, wynajmujący powinien zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego (właściwego dla miejsca zamieszkania właściciela) w okresie 14 dni od daty rozpoczęcia najmu.. Ten w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy ma obowiązek zgłosić jej zawarcie naczelnikowi urzędu skarbowego.. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.. Wynajmujący ma do wyboru - zapłacić podatek w formie ryczałtu, albo na zasadach ogólnych.Podstawę najmu okazjonalne…


Czytaj więcej