Separacja wniosek do sądu

Jeśli małżonkowie nie mają małoletnich dzieci sąd może orzec separację na ich wspólne wniosek (bez przeprowadzania postępowania).Gotowy wniosek do sądu o separację - wzór jego sporządzenia - do pobrania w formacie pdf.Każdy z małżonków może wnieść pozew o separację w momencie, gdy pomiędzy małżeństwem doszło do całkowitego rozpadu pożycia.. Krok 2: Określenie stronPozew o separację należy wnieść do Sądu Okręgowego, w którego okręgu oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce przebywania.. Wniosek …


Czytaj więcej