Wrocław deklaracja śmieciowa

Moje osiedle.. Deklaracja jest dostępna od połowy 16 .Od 1 maja 2016 roku we Wrocławiu będzie obowiązywać nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, popularnie zwanej deklaracją śmieciową.. Inaczej naliczane są także opłaty za ich gospodarowanie (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych i tzw. mieszanych).. Deklaracje można składać do 15 lipca.. - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.Ustawa śmieciowa dopuszcza aktualnie złożenie odrębnych deklaracj…


Czytaj więcej

Wniosek o dofinansowanie opieki nad dzieckiem krus

Opcja godzinowa została wprowadzona 2 stycznia 2016 r. Daje ona więcej możliwości.KRUS ZO-1/03/2021 (Covid-19 koronawirus) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad .. Wypełnij Wniosek ten wypełnia osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników ubiegająca się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad: dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, dzieckiem legitymującym .Jeżeli we wniosku o to świadczenie, który był złożony przed przedłużeniem okresu zasił…


Czytaj więcej

Wniosek o dofinansowanie studiów pfron

org.pl (wystarczy posiadać podpis elektroniczny lub Profl Zaufany na platformie ePUAP) bądź tradycyjną (wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu w niniejszym poradniku bądź w Urzędzie Miasta Krosna w Sali Obsługi nr 2).Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z…


Czytaj więcej

Energa umowa prosumencka

(0) #4 13 Paź 2020 07:32.Założyłem wątek, ponieważ moje doświadczenia z bokiem Enei to istny koszmar.. Salony sprzedaży.. W grupie G11 masz stałą cenę prądu przez całą dobę, a w grupach G12 cena prądu jest niższa w wybranych godzinach.Energa zapewnia, że do wszystkich klientów posiadających mikroinstalacje przyłączone do sieci przed 1 lipca 2016 roku wysłano już aneksy do umów kompleksowych uruchamiających rozliczenia prosumenckie, a klienci, którzy wyrażają wolę zawarcia aneksu do umowy komple…


Czytaj więcej

Korekta faktury sprzedaży z poprzedniego roku w kpir

Pan Marcin, wystawiając 24 stycznia 2021 roku fakturę na sprzedaż jabłek i bananów firmie D, pomylił stawkę VAT.. Jak w bilansie wykazać zmniejszenie przychodów?. Przykład: Faktura korygująca, zmniejszają poniesiony wydatek z powodu błędnej ceny jednostkowej zakupu z czerwca 2016, do faktury pierwotnej z kwietnia 2016 r. przed korektą: 100 zł netto, 23% VAT, 123 zł brutto,Zatem w sytuacji gdy podatnik otrzymuje fakturę kosztową z dużym opóźnieniem, tj. po "zamknięciu" miesiąca, bardziej prawidł…


Czytaj więcej

Okres wypowiedzenie umowy o pracę

Uzależniony jest od długości okresy zatrudnienia i wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeżeli pracownik był .Okres wypowiedzenie obejmujący tydzień lub miesiąc.. Wypowiedzenie umowy o pracę jest to jednostronne oświadczenie woli, złożone przez jedną ze stron stosunku pracy drugiej stronie, powodujące rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wskazanego w oświadczeniu wypowiad…


Czytaj więcej

Nc+ rezygnacja z multiroom

POBIERZ wzór rezygnacji z umowy o abonament.Mam pytanie,jeśli 4 lata temu wzięłam ''N'' na dwa lata,więc teraz mam umowę z ''N'' na czas nieokreslony,nie podpisywałam żadnej umowy z ''NC+'' to mogę jeszcze zrezygnowac w ogóle z usług ''N'' czy też nie wiem tej ''NC+'' czy automatycznie przedłużyli mi umowę,wiem,że w zeszłym tygodniu wydzwaniali do mnie ale obecnie przez tydz.nie ma mnie w kraju (tel.odebrała teściowa .Multiroom Standard HD to zestaw od 2 do 6 dekoderów, w tym jednego dekodera z…


Czytaj więcej

Wniosek o indywidualny czas pracy doc

Numer 86, Grudzień 2020 TEMAT NUMERU Praca zdalna - jak skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę „na odległość".. Wystarczy sam wniosek pracownika o to z zaproponowanymi godzinami, czy dodatkowo należy stworzyć porozumienie pracodawcy z przedstawicielami pracowników oraz czy do tego wniosku koniecznością jest wprowadzenie ruchowych godzin .Na wniosek pracownika o zmianę rozkładu czasu pracy pracodawca wyraził zgodę na indywidualny rozkład czasu pracy na podstawie art. 142 Kodeksu pracy na czas nie…


Czytaj więcej

Umowa kupna-sprzedaży samochodu 2021 dwóch właścicieli

Wpisz tu zaokrągloną kwotę do pełnego złotego, za jaką kupujesz samochód (przeniesiona kwota z umowy kupna sprzedaży).. Umowa kupna i sprzedaży samochodu (Współwłaściciel) (.pdf) Umowa kupna i sprzedaży samochodu (Współwłaściciel) (.doc) Umowa kupna i sprzedaży samochodu (Współwłaściciel) (.odt)Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie przez Sprzedających na Kupującego prawa własności pojazdu: Marka: Model: Rok produkcji: Nr nadwozia: Nr rejestrajcyjny: Nr karty pojazdu: Przebieg: Kolor: …


Czytaj więcej

Umowa pożyczki bez zachowania formy dokumentowej

Oznacza to, że będziemy mieli do czynienia z tzw. rygorem ad probationem, o którym jest mowa w art. 74 § 1 k.c.. Biorącemu pożyczkę przysługuje roszczenie o wydanie przedmiotu pożyczki, które przedawnia się z upływem 6 miesięcy od chwili, gdy przedmio.. Jeżeli jednak jej przekracza 1000 zł, umowa powinna być zawarta w formie dokumentowej (brak dochowania tej formy nie spowoduje wprawdzie nieważności, lecz utrudni dochodzenie potencjalnych roszczeń).Z art. 720 par.. Mianowicie: w sporze nie jest…


Czytaj więcej