Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

W świetle nowych przepisów Kodeksu Pracy umowa o pracę na czas określony pomiędzy pracodawcą i pracownikiem może być zawarta maksymalnie na okres 33 miesięcy.Jeżeli z pracownikiem podpisano umowę na okres próbny 3 miesięcy, to ta umowa nie wlicza się do okresu 33 miesięcy.Okres wypowiedzenia wynosi: 2 tygodnie, gdy pracownik przepracował u danego pracodawcy mniej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia u konkretnego pracodawcy minimum 6 miesięcy, 3 miesiące, jeśli pracownik u danego…


Czytaj więcej

Faktura dla osoby fizycznej oznaczenie jpk

Faktury do paragonów na rzecz osób prywatnych oznaczamy w nowej strukturze JPK symbolem „FP".. Faktura dla osoby fizycznej a JPK: Wystawianie faktury do paragonu do 30 września 2020 r. Wejście w życie przepisów związanych z nowym JPK budzi obawy zarówno przedsiębiorców, jak i księgowych.. W jaki sposób stosować oznaczenie „RO"?Jeżeli podczas korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności lub rolników ryczałtowych podatnik dokumentuje zawsze faktu…


Czytaj więcej

Odpowiedź na pozew rozwodowy wzór bez orzekania o winie

pozwany od tego czasu przyjeżdżał do powódki wyłącznie na okres piątkowo sobotni.. Wzór formularza odpowiedzi na pozew oznaczonego symbolem OP - dla pisma.. Dla ułatwienia prezentujemy przykładowy wzór odpowiedzi na pozew rozwodowy bez orzekania o winie.Pozew o rozwód!. Wzór uwzględnia obowiązujące od 29 sierpnia 2015r.. Na zgodne żądanie małżonków sąd jednak zaniecha orzekania o winie, wówczas następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.. Co z pozostałymi kwestiami po …


Czytaj więcej

Oświadczenie świadka do celów podatkowych

Jako pracownicy bądź zleceniobiorcy mogą złożyć takie oświadczenie płatnikowi, aby ten nie pobierał zaliczki na PIT od przychodów z pracy, które są objęte zwolnieniem.OŚWIADCZENIE DO CELÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS I PODATKOWYCH .. · dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane · dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: .. - z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osóbfizycznych, którymjest realizacja wypłatyśrodków .Check 'oświ…


Czytaj więcej

Umowa kupna sprzedazy dwujęzyczna

Pkt.. Umowa kupna-sprzedaży samochodu (polsko-niemiecka) - PLIKI DO POBRANIASprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy na kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje.. Umowę należy spisać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór ww.. Możecie mi podsunąć link do takiej umowy dwujęzycznej gdzie będe mógł wpisać współwłaścicielke?. Jednocześnie zobow…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy na okres próbny przez pracownika

I tak przy umowie o pracę zawartej na okres próbny okresy wypowiedzenia wynoszą: 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,Jeśli twój pracownik chce rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny, który: nie przekracza 2 tygodni - okres wypowiedzenia wynosi 3 dni jest dłuższy niż 2 tygodnie - okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień wynosi 3 miesiące - okres wypowiedzenia to 2 tygodnie.Wypowiedzieć umowę o pracę może zarówno pracownik jak też pracodawca.. Okres …


Czytaj więcej

Oświadczenie o stłuczce na parkingu

Jeśli nie, to obowiązuje zasada prawej ręki.W takim oświadczeniu powinny znaleźć się dane osobowy poszkodowane i sprawcy kolizji, dane samochodu.. Najważniejsze jest aby oświadczenie konkretyzowało - kto jest sprawcą stłuczki.. Spisz wspólnie ze sprawcą oświadczenie o stłuczce i zgłoś szkodę do jego zakładu ubezpieczeń.. Musisz wypełnić oświadczenie o kolizji na parkingu, którego wzór jest identyczny.. Jeśli wydarzyła się szkoda parkingowa, oświadczenie o niej musi zawierać niezbędne dla ubezpi…


Czytaj więcej

Wzór oświadczenia kolizji parkingowej

Jeśli uważasz, że wzór jest przydatny, zrewanżuj się drobnostką:W oświadczeniu muszą znaleźć się także podpisy obu kierowców.. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby spisać oświadczenie odręcznie na zwykłej kartce papieru.Oświadczenie kolizji drogowej - pobierz wzór w formie pliku PDF/doc.. Wtedy wystarczy jedynie uzupełnić najważniejsze dane.. A ta wiąże się wyłącznie ze stratami moralnymi i nie powoduje uszczerbku na zdrowiu lub życiu uczestników.. Pamiętaj, że najgorszym rozwiązaniem jest…


Czytaj więcej

Odwołanie od decyzji zus wzór renta

Jeżeli zostanie stwierdzone, że odwołanie nie ma podstaw, sprawa zostanie skierowana do sądu w terminie 30 dni od otrzymania odwołania.. Działając imieniem własnym, wnoszę odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 luty 2013 r., doręczonej 20 marca 2013 r., znak: nr 00000000000000, odmawiającej mi prawa do emerytury.Odwołując się od decyzji ZUS o nieprzyznaniu emerytury lub renty, trzeba bezwzględnie pilnować terminu.. Odwołanie wnosi się na piśmie, za pośrednictwem organu r…


Czytaj więcej

Opisywanie faktur w budżetówce

Reklama Opis na fakturze nie może pozostawiać wątpliwości co do: klasyfikacji danego wydatku, źródeł jego finansowania oraz zgodności z celami statutowymi stowarzyszenia / fundacji.W żadnym jednak z tych ustaw ani rozporządzeń nie znajdziemy przepisu, który narzucałby przedsiębiorcom sposób sprawdzania czy opisywania dokumentu.. Opłacono przelewem kary za zanieczyszczanie środowiska: 300 zł 4.Nazwy dokumentów, plików i faktur są opisane tajemniczym ciągiem znaków, przypominającym wojskowy szyfr…


Czytaj więcej