Wniosek wizowy białoruś pdf
Przygotwaliśmy aktulany wniosek wizowy (Białoruś), który możesz pobrać i wypełnić samodzielnie.. Dokumenty potrzebne do złożenia wizy TRANZYTOWEJ do Republiki Białoruskiej: - Wniosek wypełniony komputerowo (na wniosku powinna znajdować się pieczątka firmowa), druk dostępny tutaj - Pismo z firmy, z prośbą o wydanie wizy,1 wypełniony komputerowo i podpisany wniosek wizowy.. .- Adres firmy na terytorium Białorusi - Podanie firmowe z prośbą o wydanie wizy - Ubezpieczenie do wizy (wystawiamy po otrzymaniu dokumentów) - ostemplowany wniosek wizowy (załącznik).PDF.. Konsulat Generalny w Warszawie otwarty jest od Poniedziałku do Piątku.. Wniosek przyjmuje postać dwujęzycznego formularza - po białorusku i po polsku - który należy pobrać z tej strony, wypełnić w bezpłatnym programie do odczytu i edycji plików PDF (Adobe Reader), a następnie wydrukować i opatrzyć podpisem.. Europa lub TU AXA (.pdf) list z firmy dla kierowcy do ambasady białorusi (.doc) Ksero prawa jazdy kopia licencji na przewozy międzynarodowe z BOT (.pdf) pismo delegujące .Wnioski wizowe wypełnione ręcznie i z poprawkami nie są przyjmowane.. Praca.. 3 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy; jedno aktualne kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 х 4,5 cm; obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą honorowane przez Ambasadę Białorusi (np TU AXA) można .wypełniony komputerowo i podpisany wniosek wizowy..

Pobierz wniosek wizowy.

W celu wypełnienia wniosku na komputerze: Kliknij w link do wniosku podany powyżej.Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej: A A A A A AObowiązek wizowy do Białorusi.. Wiza prywatna może być 1-, 2- lub wielokrotnego wjazdu.. Urząd konsularny informuje, że od 2 lutego 2020 roku wnioski o przyznanie wizy Schengen rozpatrywane będą wyłącznie na podstawie wypełnionego, nowego formularza wniosku wizowego.korespondencyjnym, która pozwoli złożyć wniosek wizowy* za pośrednictwem firmy kurjęrskiej „Autolight Express" *Usługa ubiegania się o wizę w trybie korespondencyjnym jest dostępna tylko dla obywateli Białorusi, którzy ubiegają się o wizę krajową do Polski.Wniosek wizowy będziesz mógł złożyć bezpośrednio w konsulacie lub w jednym z punktów przyjmowania wniosków wizowych w Białorusi.. Tomasz z warszawy o nas: "Szybkie, sprawne i bezproblemowe pośrednictwo wizowe.. Wiza jest całkowicie bezpłatna.Poniżej przedstawiamy krótki poradnik jak poprawnie wypełnić wniosek wizowy przed dostarczeniem do PBPO.. od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-12:00 zwrot dokumentów w godz. 15:00-16:00 PODSTAWOWE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA: wniosek wizowy wypełniony na komputerze i podpisany tak jak w paszporcie pobierz wniosek wizowy (PDF);Białoruś WNIOSEK WIZOWY..

... Bialorus_wniosek_wizowy pdf.

2. podpis osobisty na wniosku zgodny z podpisem w paszporcie 3. zdjĘcie kolorowe (aktualne) 4. zero skreŚleŃ czy poprawek 5. czytelnie wpeŁniony wniosek 6. podpisane upowaŻnienie do wizowania 7. wniosek skŁadamy razem z .Wiem, że podanie nieprawdziwych informacji lub odmowa przedstawienia niezbędnych dokumentów spowoduje odrnowę udzielenia wizy Republiki Białoruś.. Jestem świadomy(a) tego, że podanie nieprawdziwych informacji lub odmowa przedstawienia niezbędnych dokumentów spowoduje odmowę wydania wizy Republiki Białoruś.. Zobowiązuję sięformularz wizowy do ambasady republiki biaŁorusi w warszawie kliknij w poniŻszy link ay po ra wniosek: - wniosek wizowy - wersja pdf kliknij w poniŻszy link ay zoazy wzÓr wypeŁnionego wniosku: wzÓr - wiza biznesowa wzÓr - wiza pobytowa wzÓr - wiza tranzytowa wzÓr - wiza tranzytowa kierowcy zawodowiwniosek-wizowy-rosja.pdf .. Jestem również świadomy(a) faktu, że w przypadku gdy te informacje uznane zostaną za nieprawdziwe, wiza może być w każdym momencie anulowana.Konsulat białoruski wydaje cztery rodzaje wiz: Prywatna wiza na Białoruś.. W naszych biurach można także uiścić w polskich złotych opłatę wizową na rzecz Konsulatu Republiki Białoruś w Białymstoku.KOLEJNA WIZA BIAŁORUSKA MOŻE ZOSTAĆ WYDANA TYLKO PO ZAKOŃCZENIU OKRESU OBOWIĄZYWANIA POPRZEDNIEJ WIZY BIAŁORUSKIEJ..

Aktualny wniosek wizowy (Białoruś) na rok: 2021.

Jeżeli paszport został dawno wystawiony (więcej niż 4 lata temu), należy dołączyć nowe, inne zdjęcie niż w paszporcie.Wiem, że podanie nieprawdziwych informacji lub odmowa przedstawienia niezbędnych dokumentów spowoduje odnowę udzielenia wizy Republiki Białoruś.. Rosja.. W przypadku, jeżeli na Państwa komputerze nie jest zainstalowany w/w program lub powstały inne kłopoty przy wypełnieniu, prosze ściągnąć ostatnią wersje Adobe Reader tu (program rozpowszechnia się bezpłatnie) W celu komputerowego wypełnienia wniosku:Kalkulator zdolności kredytowej.. Jestem równiez świadomy(a) faktu, że w przypadku gdy te informacje uznane zostaną za nieprawdziwe, wiza może być w każdym momencie anulowana.. Składanie wniosków o wizę na Białoruś jest możliwe w godzinach 9.00 - 12.00, odbiory gotowych dokumentów tylko w godzinach 15.00 - 16.00.. 3 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy; jedno aktualne kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 х 4,5 cm; skan paszportu obywatela Białorusi - strona ze zdjęciem i strona z meldunkiem (wystarczy przesłać drogą mailową .Wniosek wizowy.. Wniosek wizowy dostępny tutaj; paszport ważny min.. Pojawiające się we wniosku pytania dotyczą m.in.:REPUBLIKA BIAŁORUSI AMBASADA BIAŁORUSI w Warszawie przyjmuje dokumenty..

Wniosek wizowy dostępny tutaj; paszport ważny min.

Jest to najpopularniejszy rodzaj wizy.. Świadczymy usługi komputerowego wypełniania wniosków wizowych dla klientów.. Zdjęcie paszportowe.. KROK 1.. Wiza długoterminowa (docelowa) wielokrotna (roczna):Biuro WADi, Wizy, Wycieczki kolej transsyberyjska, wyprawy Bajkał, Wycieczka Moskwa, Wycieczki Mongolia, Wycieczki Bajkał, Wycieczki Białoruś, Wycieczki Rosja .pobierz wniosek wizowy (.pdf) paszport (.pdf) fotografia (.pdf) wniosek wizowy zaświadczenie o zatrudnieniu (.doc) obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia firmy T.U.. Zobowiązuję się po przybyciu naNowy formularz wniosku wizowego od 2 lutego 2020 r. 29.01.2020.. Pobierz wniosek papierowy Jednak zdecydowanie lepiej wypełnić wniosek przez naszą stronę klikając zielony przycisk.Wiza do Białorusi - składanie wniosków.. Wniosek wizowy będzie można złożyć również korespondencyjnie (czyli wysyłając go pocztą na podany Ci adres).. b) Ile będzie kosztować wiza humanitarna?. Wydana nawet na 90 dni, jednak tylko na podstawie oficjalnego zaproszenia.Niniejszy wniosek wizowy wypełnia się komputerowo za pomocą programu Adobe Reader.. jak wypeŁnić wizĘ na biaŁoruŚ: 1. wizĘ biaŁoruskĄ wypeŁniamy komputerowo !. Pobierz wniosek wizowy.. Oferty pracyWiza typu D - złożenie wniosku Wiza typu A - złożenie wniosku Informacja nt. zasad ubiegania się o wizy przez cudzoziemców chcących wykonywać w Polsce zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub ratownika medycznegoBiałoruś..Komentarze

Brak komentarzy.